Plan 2645 - jernbaneområdet Kvalaberg

Det varsles oppstart av reguleringsarbeid for jernbaneområdet på Kvalaberg

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å regulere området til jernbaneformål med verkstedsbygg, og tekniske bygninger og konstruksjoner. Det skal bygges nytt vedlikeholdsverksted og oppstillingsplass for tog. Verkstedet skal benyttes ved daglig vedlikehold av eksisterende tog og nye Flirt-tog.

Planforslaget utarbeides av Arkitektene Astrup og Hellern AS, på vegne av ROM Eiendom AS. Kontaktperson er Lars Thoen, mob 905 84 649.

Har du innspill til planarbeidet?
Innspill som kan være viktige ved utformingen av planen kan du sende til Arkitektene Astrup og Hellern AS, Postboks 674 St. Hans plass, 0130 Oslo - eller som e-post til lth@aaoh.no.
Husk å oppgi boligadressen din.

Frist for å sende inn innspill er 19. mai 2017.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen