Plan 2647 - Jernalderveien 40

Eder Biesel Arkitekter AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for Jernalderveien 40

Oversiktskart med plangrenseEksisterende nærbutikk skal rives. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye boliger, ny nærbutikk og nærservice, torg og parkering. 

Det vil bli en bedre trafikkløsning for Jernalderveien, og forslag til ny underjordisk parkering. Hele området skal få et løft, og eksisterende og nye boliger skal få gode uteområder.

Frist for å gi innspill er 24. juni

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Eder Biesel Arkitekter AS, Valbergjet 11, 4006 Stavanger, eller som e-post til post@ederbiesel.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Christine Biesel, tlf 482 17 223, post@ederbiesel.no, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Jernalderveien 40.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen