Plan 2648 - Sverdrups gate 20

Link arkitektur varsler oppstart av reguleringsarbeid for Sverdrups gate 20 med flere

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å regulere til sentrumsformål i de nederste etasjene, og bolig i de øverste. Med sentrumsformål menes for eksempel forretning, kontor, tjenesteyting og hotell.

Frist for å gi innspill er 1. juli

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til LINK arkitektur AS, Kvitsøygata 10, 4014 Stavanger, eller som e-post til erm@linkarkitektur.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet
Les brevet til berørte

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Erling Molland, tlf 481 93 112, e-post erm@linkarkitektur.no, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Sverdrups gate 20.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen