Plan 2649 - Madlalia

Haga og Grov AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for Madlalia

Oversiktskart med plangrensePlanområdet skal reguleres til boligformål med tilhørende funksjoner.

Frist for å gi innspill er 26. juni

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Haga og Grov AS Sivilarkitekter MNAL, Wessels gate 25, 4008 Stavanger, eller som e-post til post@hagagrov.no.
Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner hos forslagsstiller er:

Hilde Haga, tlf 51 51 76 32, hilde@hagagrov.no  
Vigdis Åsnes, tlf 51 51 76 34, vigdis@hagagrov.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen