Plan 2651 - Pedersgata 9

Alliance arkitekter varsler oppstart av planarbeid for Pedersgata 9

Oversiktskart med plangrenseEksisterende bygg skal rives og erstattes med et nytt bygg. Det skal være publikumsrettet aktivitet i første etasje, og leiligheter i 3 etasjer over dette.

Frist for å gi innspill er 7. juni

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Alliance arkitekter, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger, eller som e-post til post@allark.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Kontakt Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, tlf 450 36 218, post@allark.no, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Pedersgata 9.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen