Plan 2655-detaljregulering for et område ved Paradis stasjon

Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for et område ved Paradis stasjon

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å utvikle området ved Stasjonen med kombinerte formål som blant annet kontor, næring, bolig, handel, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting. Den nye bebyggelsen skal tilpasses knutepunktet og nye premisser og planer for den planlagte bussveien.

Bebyggelsen skal i større grad enn i dagens regulering forbindes til gaterommet langs Lagårdsveien, og skape et attraktivt byrom og god logistikk for omstigningspunkt mellom buss og tog. Planarbeidet skal også tilrettelegge for en ny vei over spor, samt en mulig undergang for utbedret tilgjengelighet til og fra Paradis Sør og Nord.

Frist for å gi innspill er 25. august

Innspill som kan være viktige ved utformingen av planen sendes til Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS v/Ellen Hellsten, Møllergata 12, 0179 Oslo, eller per epost til: ellen@ghilardihellsten.com.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ellen Hellsten dersom du har spørsmål om reguleringsplanen, tlf +47 900 59 915, epost ellen@ghilardihellsten.com.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen