Plan 2656 - Vaulenveien 25 og 27

Arkitektkontoret STAV AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for Vaulenveien 25 og 27.

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å øke utnyttelsen av tomten. Eksisterende bebyggelse skal rives og erstattes med et nybygg med 8 boenheter i to etasjer.

Frist for å gi innspill er 4. september

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til arkitektkontoret STAV AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, eller som epost til irene@stavark.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Brev som er sendt til berørte (pdf, 55kb)

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Irene Risheim Kristiansen, dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Vaulenveien 25 og 27, tlf 926 39 220, epost irene@stavark.no.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen