Plan 2660 - Vålandstun

Haga og Grov AS varsler oppstart av reguleringsarbeid for Vålandstun

Oversiktskart med plangrenseFormålet med planen er å legge til rette for å bygge seniorboliger med tilhørende funksjoner. Tomten er i dag regulert til tjenesteyting, og skal omreguleres til boligformål. Eksisterende sykehjem skal rives.

Frist for å gi innspill er 21. september

Innspill som kan være viktige ved utforming av planen sendes til Haga og Grov AS, Wesels gate 25, 4008 Stavanger, eller som e-post til post@hagagrov.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Alle berørte grunneiere blir varslet

Grunneiere har plikt til å varsle eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i eller ved planområdet.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om reguleringsplan for Vålandstun kan du kontakte:
Hilde Haga, tlf 51 51 76 32, e-post hilde@hagagrov.no
Vigdis Åsnes, tlf 51 51 76 34, e-post vigdis@hagagrov.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen