Vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplan vedtatt av bystyret eller kommunalstyret for byutvikling

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen. Personer som tidligere har sendt inn merknader til planforslaget får brev med varsel om vedtak. 

Grunneiere, og andre som er part i saken, kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker fra den dato varselet er mottatt.

Nylig vedtatte planer:

Plan 2583P, del av Hestnesstranda

Plan 2577P, Atlanteren felt BB1 og BB2

Plan 2596, Bussveien fra kollektivbrua til Åsenvegen

Plan 2575P, Kvalebergveien 31

Plan 2500P, Hillevågsveien 17


Vil du klage på vedtaket?

Opplysninger om klagerett

Gjeldende regulering

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen