Vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplan vedtatt av bystyret eller kommunalstyret for byutvikling

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen. Personer som tidligere har sendt inn merknader til planforslaget får brev med varsel om vedtak. 

Grunneiere, og andre som er part i saken, kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker fra den dato varselet er mottatt.

Nylig vedtatte planer:

Plan 2552, Hindalsveien boligområde


Vil du klage på vedtaket?

Opplysninger om klagerett

Gjeldende regulering

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam