Vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplan vedtatt av bystyret eller kommunalstyret for byutvikling

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen. Personer som tidligere har sendt inn merknader til planforslaget får brev med varsel om vedtak. 

Grunneiere, og andre som er part i saken, kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker fra den dato varselet er mottatt.

Nylig vedtatte planer:

Plan 2299, fv 44 fra Gausel stasjon til Sandnes grense

Plan 2513P, felt B7 Tastarustå

Plan 2510, universitetsområdet

Plan 2570, ny adkomst Gauselveien 49

Plan 2511P, Sølyst

Plan 2344, fv. 44 mellom Diagonalen og Gausel stasjon


Vil du klage på vedtaket?

Juridiske opplysninger om klagerett

Gjeldende regulering

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen