Plan 2552 - Hindalsveien boligområde

Reguleringsplan for Hindalsveien boligområde er stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Brev fra departementet - Avgjørelse i innsigelsessak, pdf 1Mb

Berørte parter er varslet om vedtaket - Brev til berørte, pdf 58Kb 

Saksfremlegg, plankart, bestemmelser med mer finner du i KBU-sak 336/16.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam