Plan 2583P - deler av Hestnesstranda

Plan 2583P, detaljregulering sor Hestnesstranda, er vedtatt av bystyret

Oversiktskart med plangrensePlanen ble vedtatt av Stavanger bystyre i møte 19. juni, og annonseres i avisen 7. juli.

Dokumenter:

Vedtaket kan påklages

Berørte grunneiere, leietakere og andre som har rettigheter til bruk av eiendommen, kan klage på vedtaket. Frist for å klage er tre uker fra den dagen vedtaket ble kunngjort.

Skriftlig klage sendes til Kultur og byutvikling, postboks 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadresse.

Eventuelle krav om erstatning som følge av planen skal sendes til Utbyggingsavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no.

Juridiske opplysninger om klagerett.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Servicetorget dersom du har spørsmål om reguleringsplaner. Besøk oss gjerne i Olav Kyrres gate 23, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen