Beholdere og containere

I Stavanger kommune har de fleste husstander et 4-beholder system for avfall

Beholdere for restavfall, organisk avfall og papiravfall. Kun lokk av ulike farge.

  • Grå/sort dunk for restavfall tømmes hver 14. dag og finnes i størrelsene: 80 liter, 120 liter, 240 liter og 660 liter.
     
  • Grønn dunk for papiravfall tømmes hver 4. uke og finnes i størrelsene: 140 liter, 240 liter og 660 liter.
     
  • Brun dunk for bioavfall (mat- og hageavfall) hentes hver 14. dag og finnes i størrelsene: 140 liter og 240 liter.
     
  • Rød boks for farlig avfall og elektrisk avfall. Dunken er på 30 liter. Tømming bestilles via hentavfall.no.

Ønsker du å bytte eller avbestille avfallsdunk(er), fyller du ut et eget bestillingsskjema. Unntaket er for nye hus. Kontakt Renovasjonen IKS  på tlf. 51 800 800.

Vi har laget en oversikt over utvendige mål på de ulike beholderne.

Tømmekalender og to ruller med bioposer (til bioavfallet) leveres ut til alle husstander hvert år i november/desember. Har du ikke mottatt årets tømmekalender, kan du melde dette i VOF frem til ut januar måned. Etter dette kan du laste ned tømmekalenderen din og hente bioposer på Servicetorget i Olav Kyrresgate 23, eller hos Renovasjonen IKS i Svanholmen 3.

Glass-, metall- og plastemballasje kan leveres til de ubetjente returpunktene i bydelene.

Se sorteringsguide eller besøk sortere.no for mer informasjon om kildesortering.

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen