Nedgravde avfallscontainere

Stavanger har et utbredt nett av nedgravde avfallscontainere for større borettslag og sameier, for sentrumsnære områder i gamle Stavanger og i deler av Storhaug.

Nedgravde containere

Nedgravde systemer gir stor fleksibilitet. Hver container har en kapasitet på 5 000 liter. Renovasjonsbilen tømmer ikke containeren før denne er full, noe som varsles elektronisk. Dette gir en effektiv logistikk.

Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune gjelder for husholdningsavfall, og etter særskilt avtale også næringsavfall.

Målsatte tegninger og bilder av nedgravde containere i ulike omgivelser finner du i teknisk beskrivelse fra leverandøren.

Interesserte kan også se nettsiden underbakken.no for mer informasjon om nedgravde avfallsløsninger i regionen.

Henvendelser om ny brikke til nedgravd container rettes til Servicetorget. Leietagere må ta kontakt med huseier.

 

 

 

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen