Fritak og søknadsskjema

Fagenhet renovasjon kan innvilge fritak for enkelte renovasjonstjenester.

Søknadsskjemaene beskrevet finnes som elektronisk søknadsskjema, i tillegg til PDF-versjonen som er lenket til i teksten under.

Skjema som fylles ut.Abonnenter med spesielle behov kan få utplassert en større beholder for restavfall uten å måtte betale høyere renovasjonsgebyr enn for standard beholder. 

Det er også mulig å søke om fritak fra å sette avfallsbeholder fram til veien av helsemessige årsaker. 

I henhold til Stavanger kommunes renovasjonsforskrift, § 14, må grunngebyr betales for hver godkjente leilighet på eiendommen. Dersom leiligheten ikke er bebodd i mer enn 90 døgn årlig eller er bebodd av egne familiemedlemmer i rett linje, kan eieren av eiendommen få fritak fra grunngebyr for denne tilleggsleiligheten. Endringer av leilighetens bruksstatus meddeles Stavanger kommune umiddelbart.

Abonnenter kan også søke fritak fra den kommunale renovasjonsordningen på grunn av lange opphold utenfor Stavanger kommune (eks. i utlandet).

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam