Bestille henting av avfall

Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy.

På nettsiden hentavfall.no kan du bestille henting av 

  • grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige avfallsbeholdere eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. 
  • hageavfallplantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. 
  • farlig avfall - som f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.
  • tøy - som klær, tekstiler og sko, inkludert belter, duker, håndklær, gardiner, dyner, puter og sengetøy

Retningslinjer

Avfallet skal settes ut mot kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall, farlig avfall og tøy, settes avfallet frem kvelden før eller senest kl 07.30 på selve hentedagen. For hageavfall må dette settes frem senest kl 06.30 på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser.

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det er blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

For grov- og hageavfall er det satt en grense på maksimalt tre hentinger per år. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående henteordningene, ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 eller fagenhet renovasjon på telefon 51 50 74 96.

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam