Henting av farlig avfall

Er din røde boks full?

Rød beholder for farlig avfall.Du kan bestille henting av farlig avfall på hentavfall.no, og vi henter det ved din adresse på første ledige dato. Det er viktig å unngå at helse- og miljøfarlige stoffer kommer på avveie, og å forsikre oss om at denne typen avfall samles inn og håndteres på en forsvarlig måte.

Husk å lese vår veileder nøye før du bestiller. Den røde dunkens størrelse setter begrensning for hvor mye som hentes.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående henteordningen eller vil avbestille hentingen, kan du ringe til Fagenhet renovasjon på tlf 51 50 74 96 eller Servicetorget på tlf 51 50 70 90.

Vassøy
Hentedager for farlig avfall i 2017 er 3. mars, 9. juni, 15. september og 10. november.
Husk å gå inn på hentavfall.no for å bestille henting ved din adresse.

Austre Åmøy
Hentedag for farlig avfall våren 2017 er 22. mars. Husk å gå inn på hentavfall.no for å bestille henting ved din adresse. 

Hellesøy, Steinsøy og Langøy
Hentedager for farlig avfall i 2017 er 13. mars og 16. oktober. Husk å gå inn på hentavfall.no for å bestille henting ved din adresse.  

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam