Kildesortering i Stavanger

I Stavanger kommune har de fleste husstander et 4-beholder system for avfall.

Dunker for 4 sorteringsfraksjoner av søppel.

  • Bioavfall (mat- og hageavfall) kastes i brun dunk. Dunken tømmes hver. 14. dag.
  • Papp og papir kastes i grønn dunk og tømmes hver 4. uke.
  • Restavfall kastes i grå/sort dunk. Dunken tømmes hver 14. dag 
  • Farlig avfall og elektrisk avfall legges i rød dunk. Tømming bestilles via hentavfall.no.

Noen ganger kan ikke renovatørene tømme dunken med avfall, papir eller bioavfall. Tømte vi ikke dunken din?

Returpunkt og gjenvinningsstasjon
Glass-, metall- og plastemballasje kan du levere ved en av byens ubetjente returpunkt. Isopor skal ikke kastes sammen med plastemballasjen, men leveres til gjenvinningsstasjonen. Små mengder kan kastes i beholderen for restavfall.

Har du større mengder sortert avfall, kan du levere dette til Forus eller Sele gjenvinningsstasjon. Stavanger kommune har også en henteordning for grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. Du bestiller henting på hentavfall.no. Er tingene du vil kvitte deg med fullt brukbare, kan du levere dem i Byttebua på Forus gjenvinningsstasjon.

Er du usikker på hvordan du skal sortere avfallet ditt?

Borettslag og sameier
Bor du i borettslag/sameie kan du laste ned sorteringsveiledere på norsk og engelsk til oppslag for brun, grønn, grå og rød dunk. Dersom dere har behov for egen privat returpunkt, kan dere søke om dette.

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam