Kjæledyr og viltkadaver

Hva gjør man med døde kjæledyr?

Døde kjæledyr kan leveres til veterinær eller dyrekrematorium. Små dyr, som kanarifugl og hamster, kan begraves.

Dersom du har kommet over et påkjørt dyr på kommunal vei i Stavanger, kontakter du Stavanger Natur og Idrettsservice.

Logo Søndagsåpne garasjer

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen