Ofte stilte spørsmål

  

Når tømmes mitt avfall?

Avfallsbeholderen din må stå fremme senest kl 06.00. Lurer du på hvilken dag avfallet tømmes og hvilken beholder som skal tømmes? Sjekk tømmekalenderen for din adresse på www.tømmekalender.no 

Avfallsbeholderen ble ikke tømt. Hvorfor og hva gjør jeg?

Meld fra om beholdere som ikke er blitt tømt på varsleomfeil.no. Kanskje har avfallsbilen vært hos deg, og likevel ikke tømt beholderen. Vi har samlet noen av årsakene til at beholdere ikke blir tømt på en egen side.

Når tømmes den røde beholderen for farlig avfall?

Du bestiller selv tømming av den røde beholderen når denne er full. Bestill på hentavfall.no.

Den brune beholderen for organisk avfall lukter vondt. Hva kan jeg gjøre?

Fuktig avfall og varme dager kan få beholderen for organisk avfall til å lukte vondt. Du kan også oppleve å få fluelarver i den. Vi har samlet noen gode råd mot vond lukt i beholderen.

Hvor kan jeg kaste plastavfall?

Innsamling av plast i Stavanger kommune skjer i dag på rundt 60 returpunkt rundt om i kommunen, som en såkalt bringeordning. I 2019 skal et søppelsorteringsanlegg etter planen stå klart i distriktet. Da vil det blir endringer i innsamlingsordningene for Stavanger kommune. Vi kommer til å sortere plast og annet avfall helautomatisk ut av blandet restavfall (fra sort beholder). Innsamling av plast via returpunktene vil da avvikles. Den nye sorteringsordningen vil ta vare på mer plast for gjenvinning enn henteordninger (kildesortering med sekker) klarer i Norge i dag.

Hvor er nærmeste returpunkt?

Du kan levere glass-, metall- og plastemballasje ved et av byens ubetjente returpunkt.

Hvor skal jeg kaste ... ?

Besøk nettsiden sortere.no som gir deg råd, dersom du er i tvil om hvordan du skal bli kvitt spesifikke avfallstyper.

Hva koster renovasjonen for et år?

Gebyret er todelt, med en fast gebyrdel og en variabel gebyrdel. Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Den variable gebyrdelen bestemmes av størrelsen på spannet for restavfall. Vi har egne nettsider der du finner prisene for i år og mer informasjon om hva gebyrene dekker.

Jeg bor i utlandet store deler av året, må jeg betale fullt gebyr?

Abonnenter kan søke om fritak fra den kommunale renovasjonsordningen på grunn av lange opphold utenfor Stavanger kommune.

Hva er standard størrelse på et sett avfallsbeholdere?

Standard størrelse på avfallsbeholderne er 140 liter, både for rest-, papir- og bioavfall. I tillegg får hver boenhet en rød beholder på 30 liter, for farlig avfall.

Hva er målene på de ulike størrelsene på avfallsbeholdere?

Vi har laget en oversikt over utvendige mål på de ulike beholderstørrelsene.

Hva er maksimal vekt på avfallet i beholderne?

  •   80 liters beholder 40 kg
  • 120 liters beholder 50 kg
  • 140 liters beholder 50 kg
  • 240 liters beholder 60 kg
  • 660 liters beholder 100 kg
  • 100 liters sekk 25 kg
  • 160 liters sekk 30 kg
  • 200 liters sekk 40kg 

Lokket må kunne lukkes. Beholderen må ikke overfylles og må ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes.

Dersom vektbegrensningene overskrides, risikerer du at beholderen ikke blir tømt.

Hvor kaster man oppsop fra fortau eller innkjørsel?

Sand, grus og gateoppsop skal legges i en plastpose som knytes igjen før den kastes i restavfallet. Løs aske, sand og oppsop i avfallsbeholderen kan føre til av beholderen ikke blir tømt.

Hvor og hvordan skal avfallsbeholderen plasseres?

Avfallsbeholderne skal plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller ved tømming. Beholderne skal plasseres på så fast underlag som mulig, og slik at de kan trilles av renovatøren uten å måtte løftes. Er underlaget for mykt, vil beholderne synke ned og gjøre det ekstra tungt for renovatøren å tømme dem. 

Når beholderen settes fram for tømming, skal den stå med håndtaket vendt mot gaten. 

Ble ikke avfallsbeholderen din tømt selv om du fulgte alle retningslinjene over? Meld fra på varsleomfeil.no, så retter vi opp.

Jeg har mer avfall enn vanlig og har fylt opp søppelbeholderen min. Hva gjør jeg?

Du kan kjøpe ekstrasekker for både restavfall, organisk avfall og papiravfall. Dette er merkede sekker som viser at du har betalt for å få dem hentet av renovatør. Sett ut ekstrasekken ved siden av aktuell avfallsbeholder på vanlig tømmedag. Sekkene selges hos Innbyggerservice i Olav Kyrresgate 23 og hos Renovasjonen IKS i Svanholmen 3.

Har du mye hageavfall, bestill henting gratis på hentavfall.no

Kan jeg få skifte til et større eller mindre spann?

Bytting eller avbestilling av spann gjøres via eget bestillingsskjema. Bytte av beholdere belastes med et engangsgebyr på kr  220per beholder. Gebyret gjelder også ved bestilling av ekstra beholdere.

Spannet mitt er ødelagt, hva kan jeg gjøre?

Er spannet ditt ødelagt, kan du melde dette på www.varsleomfeil.no eller på samme skjema som ved bestilling av nye spann. Skriv da i merknadsfeltet at spannet er ødelagt, så slipper du å betale byttegebyr.

Kan man få større avfallsbeholder når man av helsemessige årsaker har mer avfall enn normalt i perioder?

Abonnenter med spesielle behov kan få utplassert en større beholder for restavfall uten å måtte betale høyere renovasjonsgebyr enn for standard beholder.

Hvor kastes medisinsk avfall?

Medisiner og emballasje som inneholder medisinrester er miljøfarlig avfall og skal leveres til apotek. Slikt avfall skal ikke kastes i avfallsbeholder, og må heller ikke helles i vasken eller i toalettet. 

Sprøytespisser må pakkes forsvarlig inn (isboks, flaske med kork, syltetøyglass e.l.), slik at at ingen kommer i kontakt med disse. Det samme gjelder for annet tilgriset avfall. 

Hva gjør man med døde dyr?

Døde kjæledyr kan leveres til veterinær eller dyrekrematorium. Små dyr, som kanarifugl og hamster, kan begraves.

Dersom du har kommet over skadde eller døde ville dyr og fugler, kontakter du Viltforvaltningen.

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam