Aktører

Fagenhet renovasjon, i Miljø og renovasjon, har det overordnede ansvaret for alt som har med avfallshåndtering å gjøre for byens innbyggere.

Renovasjonsvirksomheten i Stavanger kommune er organisert slik:

De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig behandling. IVAR har ansvar for en miljømessig behandling av avfallet via avtaler med gjenvinningsbedrifter. 

Logo for reparasjonskafeer i Stavanger og Sandnes.

 

Tøybleiekampanje

vof logoTømte vi ikke dunken din?
Meld fra på VOF ved manglende tømming eller andre avvik som gjelder renovasjon. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam