Graving på Eiganes/Våland

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune i bydelen Eiganes og Våland

 

Bilde av Musègata

Musègata, sanering av vann- og avløpsnettet
Stavanger kommune, ved plan- og anleggsavdelingen er i ferd med å starte saneringen av vann og avløpsledninger i Muségata. Hovedhensikten med prosjektet er å fornye ledningsnettet som i dag fremstår som dårlig.

 

Bilde av Losoldermann Natvigs veiLosoldermann Natvigs vei
Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-anlegg i Losoldermann Natvigs vei og mellom Losoldermann Natvigs og Seehusens gate.  Berørte områder vil bli reetablert. 

Les mer

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen