Losoldermann Natvigs Vei

PROSJEKTBESKRIVELSE

Bilde av Losoldermann Natvigs VeiStavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-anlegg i Losoldermann Natvigs vei og mellom Losoldermann Natvigs og Seehusens gate.  Berørte områder vil bli reetablert.

Arbeider starter opp i slutten av januar, og har en varighet på ca. 5 mnd. Det er Plan- og anleggsavdelingen i kommunen som skal utføre arbeidet.

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN
Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. 

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret i gatene ved anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

KONTAKT OSS:

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Geir Henningsen, oppsynsmann, 908 89 402, geir.henningsen@stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen, anleggsleder, 928 63 654, kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no

 

STØRRE KART

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen