Graving i Stavanger sentrum

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune Stavanger i sentrum.

Stavanger kommune må skifte ut en avløpsledning som går fra pumpestasjonen på Jorenholmen og krysser Verksgata. Det blir noe trangere for bilister og biler til Vassøyferja i anleggsperioden. 

Bilde av Jorenholmen

 

Les mer

 

 

St. Olavs gate

Bilde av St. Olavs gate

Stavanger kommune ved Plan- og anleggsavdelingen skal i dette prosjektet sikre og tydeliggjøre traseen forsyklister i St. Olavs gate mellom gangbru over Kannikgate og frem til Arne Rettedalsgate. 

 

Les mer

 

Losoldermann Natvigs vei

Bilde av Losoldermann Natvigs vei

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-anlegg i Losoldermann Natvigs vei og mellom Losoldermann Natvigs og Seehusens gate.  Berørte områder vil bli reetablert. 

 

Les mer

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen