Graving i Hillevåg

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune i Hillevåg bydel.

Bilde av område ved Haugåsstubben

Ny sykkelvei ved Haugåsstubben
Stavanger kommune ved Plan- og anleggsavdelingen skal bygge sykkelvei med fortau i eksisterende gang og sykkelvei mellom Hjalmar Johansens gate og Haugåsstubben. 

Les mer

 

 

Bilde av Auglendsveien

Auglendsveien
Stavanger kommune skal skifte ut vann-, overvann-, og spillvannsledninger i deler av Auglendsveien. Anlegget vil starte opp i begynnelsen av september og beregnes ferdig i løpet av februar 2016. 

Les mer

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen