Ny sykkelvei ved Haugåsstubben

Bilde av anleggsområde Haugåsstubben

PROSJEKTBESKRIVELSE
Stavanger kommune ved Plan- og anleggsavdelingen skal bygge sykkelvei med fortau i eksisterende gang og sykkelvei mellom Hjalmar Johansens gate og Haugåsstubben. Eksisterende gang- og sykkelvei er i dag 3 meter bred. Ny sykkelvei med fortau blir totalt 5 meter bred.

Anleggesarbeidet er stort sett avsluttet. Vi venter bare på master fra Lyse.

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN
Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at gående og syklende kan passere anlegget.

Brakker og utstyr blir lagret i nærheten av anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

KONTAKT OSS:
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Geir Henningsen, Oppsynsmann,
Tlf. 908 89 402, 
E-post geir.henningsen@stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen, Anleggsleder,

Tlf. 928 63 654,
E-post kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen