Graving på Hinna

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune Stavanger i Hinna bydel.

Jåttåveien vannledning

Bildet av Jåttåveien område

Stavanger kommune skal legges nye vann og avløpsledninger langs Jåttåveien fra Jåttå gravlund til nord for kryss Storeholsveien/ Jåttåveien. Berørte jordbruksarealer og veiareal skal reetableres til opprinnelig stand.

Les mer

 

Strandflåtveien 

Bilde av Strandflåtveien

Stavanger kommune, v/ Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien. Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem. 

Les mer

 

Gamleveien

Bildet av Gamleveien

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt forgjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i juni 2018.

Les mer

 

Boganesstraen Etappe 2

Bilde av Boganesstraen

Stavanger kommune ved Plan- og anleggsavdelingen skal i dette prosjektet bygge en gjennomkjøringsvei for renovasjonsbil mellom Boganesstraen og Gauselstraen.

Les merDronningåsen

Bilde av Gauselbakken
Stavanger kommune ved Plan- og anleggsavdelingen skal renovere den kommunale vannledningen i Gauselbakken.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen