Graving på Hinna

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune Stavanger i Hinna bydel.

Bilde av Hinnavågen ny sykkelvei

Hinnavågen Sykkelvei
Stavanger kommune ved Plan - og anleggsavdelingen etablerer adskilt sykkelvei og tursti langs Hinnavågen og Vaulen Badeplass. 

Les mer

 

Bildet av Jåttåveien område

Jåttåveien vannledning
Stavanger kommune skal legges nye vann og avløpsledninger langs Jåttåveien fra Jåttå gravlund til nord for kryss Storeholsveien/ Jåttåveien. Berørte jordbruksarealer og veiareal skal reetableres til opprinnelig stand.

Les mer


Bilde av Strandflåtveien

Strandflåtveien
Stavanger kommune, v/ Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien. Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem. 

Bildet av Gamleveien

Gamleveien
Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt forgjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i juni 2018.

Les mer

 

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen