Graving på Hinna

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune Stavanger i Hinna bydel.

Bilde av Strandflåtveien

Strandflåtveien

Stavanger kommune, v/ Plan og anleggsavdelingen, skal skifte vann- og avløpsledninger i Strandflåtveien. Hovedhensikten med prosjektet er å legge om eksisterende avløpssystem fra fellessystem til separatsystem. 

Bildet av Gamleveien

Gamleveien

Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt forgjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i juni 2018.

Les mer

 

VågedalenVågedalen

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Vågedalen for å få et mer driftssikkert anlegg. Det er avdekket at flere av rekkehusene er feilkoblet med spillvann til overvannsledningen. I forbindelse med arbeidet vil også gatebelysningen ble skiftet. 

Les mer


 

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen