Anleggsarbeid i Gamleveien på Hinna

Informasjon om anleggsarbeidet i Gamleveien på Hinna, som pågår fram til mai 2018.

Bilde av Gamleveien

Prosjektbeskrivelse
Gamleveien på Hinna skal bli en helt ny og tryggere vei. Arbeidet starter nå, og veien blir stengt for gjennomkjøring fra onsdag 19. oktober klokka 07.00. Den åpner igjen i september 2018. Veien blir stengt fra krysset ved Auglendsveien til krysset ved Grannesveien.

For trafikksikkerheten
Gamleveien skal utvides, slik at den blir tryggere for alle som ferdes der. Veibredden blir seks og en halv meter, slik at busser skal slippe å kjøre opp på fortauet når de møter hverandre. Og det blir fortau på begge sider av veien.

Strekningen får nye gatelys og gangfelt vil bli ekstra godt opplyst.

Mye rør, dype grøfter
Når det først skjer et så omfattende veiarbeid for å bedre trafikksikkerheten, benytter kommunen og andre aktører muligheten til å gjøre en del arbeid i grunnen, blant annet med å skifte vann- og avløpsrør, legge ned rør for transport av fjernvarme og legge om el- og telekabler. Folk i området spares for nye, unødvendige graveprosjekter, kommunen og andre som graver sparer penger.

Informasjon til beboere og andre i området
Berørte beboere og næringsdrivende og andre i området får i disse dager en folder med informasjon om arbeidet i posten.

Omkjøringer
Omkjøringer for biler blir skiltet. Gående og syklende vil for det meste kunne passere, men også for disse kan det i perioder være greit å velge andre veier forbi anleggsområdet.

- Det vil bli noe mer trafikk på småveiene rundt Gamleveien. Noen steder er det høye hekker, smalt og lite oversiktlig, så vi ber de som kjører i området om å holde ekstra lav fart. Voksne må gjerne informere barna, sier trafikkansvarlig Jeanette Tjøstheim Olsen i Stavanger kommune.

Det blir blant annet midlertidig adkomst til Solliveien og Nerliveien via Sørliveien og Bergliveien.

Adkomsten til og fra eiendommer i Gamleveien skjer i første omgang fra nord, men vil etter hvert variere, alt etter hvor i veien anleggsarbeidet pågår til enhver tid.

Bussruter legges om
Berørte bussruter legges om i anleggsperioden og vil gå via Hinnasvingene. Kolumbus gir mer informasjon på sine nettsider.

Trafikk til og fra Hinna kirke
Adkomsten fra Gamleveien til Hinna kirke er også inntil videre fra nord, fra Vaulenveien. Endringer vil komme utpå nyåret og blir informert om både på kommunens nettsider og direkte til kirken.

Kontaktpersoner

  • Anleggsarbeid: Anleggsleder Joakim Hetland, Bjelland as, 992 80 607,
  • Prosjektleder Lars Johannes Kramper, Plan- og anleggsavdelingen, 908 37 448.
  • Trafikk: Trafikkansvarlig Jeanette Tjøstheim Olsen, 475 00 765.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen