Sykkelvei etappe 2 på Hinnavågen

Bilde av HinnavågenProsjektbeskrivelse:
Stavanger kommune ved Plan - og anleggsavdelingen etablerer adskilt sykkelvei og tursti langs Hinnavågen og Vaulen Badeplass. Samtidig legges ny avløpsledning fra toalettene på badeplassen. Vi prøver å gjøre minst mulig inngrep i skogen og Parkseksjonen vil vurdere om det skal plantes nye trær i området etter at anleggsarbeidet er ferdig.

Trafikk i anleggsperioden:
Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskin og lastebil på dagtid. Arbeid på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme. Den eksisterende gang- og sykkelstien vil til tider være stengt for ferdsel. Følg informasjon og skilting vedrørende dette. Vi ber også om at det vises aktsomhet ved ferdsel nær anleggsområdet.

Fremdrift:
Anlegget forventes å være ferdig i løpet av april 2017.

Tilbakemelding:
Plan og anleggsavdelingen ønsker hele tiden å kunne forbedre arbeidet med tanke på plan- og gjennomføring/ anleggsarbeid. Tilbakemelding fra beboere er nyttige bidrag til dette. Vi tar gjerne imot konstruktive innspill pr. telefon eller e – post.

Kontakt:  
Anleggsleder: Heidi Lindseth
Mobil: 992 78 887
E-post: heidi.lindseth@stavanger.kommune.no

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen