Jåttåveien

Bilde av Jåttåveien

PROSJEKTBESKRIVELSE:
Stavanger kommune skal legges nye vann og avløpsledninger langs Jåttåveien fra Jåttå gravlund til nord for kryss Storeholsveien/ Jåttåveien. Berørte jordbruksarealer og veiareal skal reetableres til opprinnelig stand.

 

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN:
Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN:
Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! 

Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.


FRAMDRIFT:
Anlegget skal utføres av entreprenøren Bjelland as. Det starter opp midt i desember 2016 og skal etter planen være ferdig i Juli 2017.


KONTAKTPERSONER:
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Prosjektleder-anlegg, Lars Kramper, Stavanger kommune

Mobil: 908 37 448,

E-post: lars.kramper@stavanger.kommune.no

 

Anleggsleder, Joakim Hetland, Bjelland As

Mobil: 992 80 607,

E-post: joakim@bjelland-as.no

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen