Graving på Hundvåg

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune i Hundvåg bydel, som også inkluderer naboøyene.

Bildet av Ormøy øst

Ormøy Øst
Det skal bygges ny kommunal avløpspumpestasjon med tilhørende nytt avløpsanlegg på Ormøy øst forå sanere private utslipp av avløpsvann og overføre dette via eksisterende ledningsnett til slamavskiller Roaldsøy.

Les mer

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam