Ormøy øst

PROSJEKTBESKRIVELSE

Bildet av Ormøy ØstDet skal bygges ny kommunal avløpspumpestasjon med tilhørende nytt avløpsanlegg på Ormøy øst for å sanere private utslipp av avløpsvann og overføre dette via eksisterende ledningsnett til slamavskiller på Roaldsøy.

Arbeidet starter i september 2016 og skal etter planen være ferdig i Januar 2017.

Det er Plan og anleggsavdelingen i kommunen som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og anlegget utføres av Nordbø Maskin AS.

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Anleggsarbeidet vil bli gjennomført med anleggsmaskiner og lastebiler, noe som vil føre til utfordringer med støy og støv. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. Brakker og utstyr blir lagret på grøntområdet ved siden av Storjoveien 9, samt langs anleggstraseen.

 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet!

Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

KONTAKTPERSONER:

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

 

Byggeleder, Stavanger kommune

Lars Kramper

Tel.908 37 448

E-post: lars.kramper@Stavanger.kommune.no

 

Anleggsleder Nordbø Maskin AS

Kristoffer Østbø

Te. 934 66 499

E-post: kristoffer@nordbomaskin.no

 

Formann Nordbø Maskin AS

Stig Due Olsen

Tel.934 66 475

E-post: stig@nordbomaskin.no@nordbomaskin.no

 

STØRRE KART

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam