Graving på Madla

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune Stavanger i Madla bydel.

Krossbergveien

Bildet av Krossbergveien

Stavanger kommune skal bygge ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien i en lengde på rundt 2 km. Eksisterende vei legges om på to steder med en samlet lengde på rundt 800 meter. Ny overvannsledning til Hålandsvannet bygges samtidig.  

Les mer

 

Måkeberget

Bildet av Måkeberget

Stavanger kommune skal gjennom dette prosjektet avlaste avløpsledningen og bedre overvannsutfordringenei området ved å avskjære vannstrømmene fra deler av friområdet, separere overvannet fra fire boliger og legge ny overvannsledning mellom Måkeberget og Københavnerbukta.

 Les mer


 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen