Graving på Madla

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune Stavanger i Madla bydel.

Vegarbeid i Madlamarkveien
Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet. 

Les mer

 

Bildet av Krossbergveien

Krossbergveien
Stavanger kommune skal bygge ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien i en lengde på rundt 2 km. Eksisterende vei legges om på to steder med en samlet lengde på rundt 800 meter. Ny overvannsledning til Hålandsvannet bygges samtidig.  

Les mer

Kvernevik

Stavanger kommune planlegger strømperenovering av dårlige avløpsledninger i deler av områder i Kvernevik.

Les mer

 Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam