Anleggsarbeid i Madlamarkveien
ved Madlakrossen

Nordre del av Madlamarkveien vil bli lagt om i forbindelse med anleggsarbeid fra mars til oktober 2017.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet. (Senere også i Klovsteinveien og nordre del av Klovsteinbakken, men det vil ikke berøre trafikken i samme grad)

MadlamarkveienKONSEKVENSER FOR TRAFIKANTENE
Større kart i nytt vindu

 • For informasjon vedrørende busstopp, vennligst ta kontakt med Kolumbus.
 • Omvei for deg som går eller sykler
  Gang- og sykkelvei opp mot Molkeholen er midlertidig stengt for å gi plass til omkjøringsvei som er etablert forbi anleggsområdet. De som går kan bruke trappen opp mot næringsbyggene på Molkeholen. Syklister og andre som triller må ta veien om andre siden av Madlamarkveien, slik kartet viser. Å sykle via turstien mellom Molkeholen og Morgedalsveien kan være et alternativ for noen.
 • Treg trafikk forbi anleggsområdet
  Trafikken i det midlertidige kjørefeltet langs første del av Madlamarkveien vil gå sakte forbi et trangt anleggsområde. De som skal til og fra Ullandhaug og UiS kan gjerne kjøre om Hafrsfjord og Grannes.
 • Blålys i boliggatene
  Boliggatene på oppsiden av AMFI Madla og Madlakrossen (Grytings gate med flere) kan bli brukt som adkomstveier for nødetatene til Madlakrossen, dersom det er mye trafikk til og fra kjøpesenteret. Parkering må som alltid skje slik at store utrykningskjøretøy kommer forbi.
 • Busstopp ute av drift
  Busstoppet ved Molkeholen, i nordgående retning, er stengt i anleggsperioden.

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN
Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det blir lagt en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet. 

ANLEGGSTRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN
Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Det vil foregå anleggsarbeid på ettermiddag- og kveldstid for at vi skal bli snarest mulig ferdig i Madlamarkveien.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

HAR DU SPØRSMÅL?
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om anleggsarbeidet:

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam