Graving på Storhaug

Gravearbeid i regi av Stavanger kommune i Storhaug bydel.

Østre del av verket

Bilde av Østre del av verketEksisterende mur langs Reidar Berges gate må rives. Det skal bygges ny mur av betong som forblendes med naturstein. Det skal legges nye vann og avløpsledninger i Kaisegata. Det skal settes opp nye lysmaster i Øvre Banegate og i Kaisegata.

Les mer

 

Kyviksmarka

Bildet av KyviksmarkaStavanger kommune skal fornye vannledning som går over Kyviksmarka idrettsplass. Vi skal grave to gravegroper, en i krysset ved Nymansveien/Normanns gate og en i Risbakken/Store Skippergate. Kyviksmarka idrettsplass vil ikke bli berørt av gravingen.

Les mer

 


Erfjordgata

Bilde av Erfjordgata

Stavanger kommune skal fornye vann- og avløpsnettet i deler av Erfjordgata og Nærbøgata. Både vann- og avløpsledningene vil bli skiftet ut, og deler av ledningstraseen i Nærbøgata vil bli omlagt i ny trase. Stikkledninger skal skiftes ut minimum innenfor veiareal. Inne på private eiendommer vil det bli gitt pålegg om utskiftning av stikkledninger etter vurdering av eksisterende stikkledningers tilstand. 

Les mer


Hetlandsgata, Langgata, Nedre Dalgate, Kongsteinmauet og Kongsteinsgata

Bildet av Hetlandsgata og de andre sidegateneStavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Kongsteinsgata, Hetlandsgata, Langgata, Kongsteinsmauet og Nedre Dalgate. Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1866-93 og er i stedvis i svært dårlig forfaring. Det skal samtidig legges nye kabler for Lyse og det skal skiftes gatelys.

 

Les mer

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen