Hetlandsgata med sidegatene

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Bilde av Hetlandsgata og sidegatene

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i deler av Kongsteinsgata, Hetlandsgata, Langgata, Kongsteinsmauet og Nedre Dalgate. Eksisterende ledningsanlegg er fra perioden 1866- 93 og er i stedvis i svært dårlig forfaring. Det skal samtidig legges nye kabler for Lyse og det skal skiftes gatelys.

Arbeidet starter i september 2016 og skal etter planen vare fram til juli 2017. Det er Plan og anleggsavdelingen i kommunen som skal utføre arbeidet.

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN:

Anleggsarbeidet vil bli gjennomført med anleggsmaskiner og lastebiler, noe som vil føre til utfordringer med støy og støv. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

VANNFORSYNING:

I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging. Det er aktuelt å legge inn provisorisk vannforsyning til eiendommene som er koblet til vannledningen som skal skiftes ut. Provisorisk vannforsyning innebærer at det legges en liten ledning rett på bakken som kobles inn i boligen. Boliger som trenger provisorisk vannforsyning vil bli kontaktet i forkant slik at rørlegger får adkomst til å koble ledninger til boligen. I perioder med kaldt vær må man la vannet renne litt, slik at ikke vannet i den provisoriske vannledningen fryser. Spørsmål om provisorisk vann rettes til oppsynsmann på anlegget.

 

KONTAKTPERSONER:

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

 

Oppsynsmann: Peder Byberg

Mobil: +4790872551

E-post: peder.byberg@stavanger.kommune.no

 

Anleggsleder: Terje Berentsen

Mobil: +4790837447

E-post: terje.berentsen@stavanger.kommune.no

 

STØRRE KART

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen