Kloakklukt i bygninger

Det kan i perioder være kloakklukt i bygninger. Dette er svært ubehagelig og kan ofte utbedres av beboere selv eller av fagpersonell. 

Slik går du frem ved kloakklukt i bygg
Oppstår kloakklukt i bygget, anbefales det å etterfylle alle vannlåser med vann. For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakklukt kommer ut i rommet hvor utstyret/sluket er plassert. Skulle dette ikke være tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en faglig vurdering av avløpsanlegget.

Underdimensjonering eller feil utførelse av avløpsanlegget i bygget kan også føre til at vakuum i avløpsnettet suger ut vannet i vannlåsen. I noen tilfeller viser det seg at vannlåsen er brutt ved at renseplugg (stakeplugg) i sluk mangler.

Avløpsledningene dine kan være utette
Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage uten å foreta rørinspeksjon eller røyktesting av avløpsnettet.

Krav om lufting over tak
For å unngå lukt i bygg har sanitærreglementet for Stavanger kommune bestemmelser om vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over tak. Dette for å få luftet ut eventuell lukt og for å hindre utsuging av vann fra vannlåser som følge av undertrykk.

Rotter i bygget
Vi gjør oppmerksom på at rotter som dør og blir liggende i bygg kan i lengre tid avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i eksisterende avløpsledninger og dermed forårsake luktproblemer gjennom slike hull i rørene.

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen