Tømming av slamavskillere (septiktanker)

I områder av Stavanger hvor det ikke er bygd kommunalt avløpsanlegg, har innbyggerne private avløpsrenseanlegg med slamavskiller (septiktank/fellestank) og egne utslipp. Dette gjelder tre prosent av innbyggerne.

Kommunen er ansvarlig for tømming av slamavskillere 
Kommunen er ansvarlig for tømming av slamavskillere, klaringskummer og tette tanker. Forurensningsloven og Forskrifter for vann og avløp for Stavanger kommune sier mer om dette ansvaret. 

SJT Miljø AS, tlf. 51 79 17 80, tømmer for tiden de private slamavskillerne på vegne av Stavanger kommune.

Du blir varslet om tidspunkt for tømming
Du som har slamavskiller får melding i posten når firmaet skal tømme slamavskilleren.

Hvor ofte blir slamavskilleren tømt?
Slamavskilleren tømmes annet hvert år der noen bor fast på eiendommen og toalett er knyttet til slamavskilleren.

På eiendommer med montert tett tank eller klaringskum (kum med kun ett kammer) utføres tømming én gang i året.

Du gjør slamavskilleren tilgjengelig for tømming
Som eier av eiendommen må du sørge for at slamavskilleren er lett tilgjengelig for tømming:

  • Firmaet må kunne komme til med stor bil.
  • Du må fjerne snø, is eller jord som dekker kumlokket. 
  • Busker eller annet som skjuler kumlokket, må du også fjerne.

Får ikke firmaet tømt slamavskilleren på grunn av dine manglende forberedelser, så ta kontakt med Stavanger kommune, se nedenfor. Må tømmebilen komme tilbake så vil du bli belastet med ett gebyr for ekstra-tømming fra tømmefirmaet.

Utkobling av slamavskillere
Skal en slamavskiller ikke brukes lenger og kobles ut, må firmaet som skal gjøre jobben bestille en siste tømming gjennom Vann- og avløpsverket. Dette er meldepliktig arbeid. Det betyr at ferdigmelding skal sendes Vann- og avløpsverket innen en uke etter at arbeidet er gjort. Vann- og avløpsverket dekker utgiftene ved sluttømmingen.

Har du spørsmål?

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen