Utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg

Ved utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter) skal eier søke Vann- og avløpsverket ved seksjon for Myndighet om tillatelse til utslipp. Se Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen.

Dersom det bare skal slippes ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Søk om utslippstillatelse

Veiledning til søknad

Skjema sendes
Stavanger kommune
v/VA-verket
Postboks 8001
4068 STAVANGER

eller

post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen