Oversvømmelser

Oversvømmelse av vann eller avløp på grunn av brudd på en ledning eller mangel på kapasitet på ledningsnettet kan føre til store skader. Sikre verdier, og ta så kontakt med Vann og avløp.

OversvømmelseKontakt Vann- og avløpsverket
Skulle det oppstå en plutselig situasjon som nevnt ovenfor, er det viktig - om mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig - å sikre verdier og begrense skaden. Ring også vakttelefonen snarest: tlf 51 50 71 86.

Kontakt forsikringsselskapet ditt
Ved økonomiske erstatningsmessige forhold i slike saker skal den enkelte eiendomseier kontakte sitt eget forsikringsselskap. Selskapet tar saken opp med kommunen for å få vurdert om årsaken til skaden er av en slik karakter at kommunen skal dekke skadeutgiftene.  

Dokumenter skadene
Det kan i slike situasjoner være nyttig om eiendomseier kan dokumentere skader ved hjelp av foto eller video. Verdier det kreves erstatning for skal dokumenteres.

Spørsmål om skader rettes til Vann- og avløpsverket ved seksjon for myndighet – se telefonliste til høyre på siden.

Forebygging
Norsk Vann har laget en brosjyre med mer utfyllende informasjon og tips om hvordan en unngår kjelleroversvømmelser og hva en skal gjøre om dette oppstår. Dersom det er meldt store nedbørmengder er det f.eks. viktig at sluker holdes fri for løv.

 

 

 Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen