Påslipp fra næringsliv

Stavanger kommunes avløpsanlegg og IVARs renseanlegg er bygget for å motta avløpsvann fra husholdninger. For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløpsvann skal det søkes om tillatelse til påslipp på ledningsnettet. 

Avløpsvannet skal ikke skade personell eller avløpsanlegg
Når vi vurderer om påslippstillatelse kan gis er vi særlig opptatt av om avløpsvannet medfører helsefare for våre mannskaper som er ansvarlige for driften av våre avløpsinstallasjoner. Videre må vi undersøke om avløpsvannet kan skade kommunens avløpsledninger, pumper o.l., samt renseprosessene ved Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ).

Det er Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) som er ansvarlig for rensingen av avløpsvannet ved SNJ. Av den grunn vil IVAR uttale seg til søknaden om påslipp før kommunen kan gi påslippstillatelse.

Eksempler på avløpsvann som det må søkes om å slippe på nettet

Trenger du hjelp til utfylling av søknad?
Vann- og avløpsverket, ved seksjon for Myndighet, vil være behjelpelig med å utarbeide søknader om påslipp. Se telefonliste til høyre på siden.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen