Vannforsyning

Stavanger kommune har en god og trygg vanndistribusjon med forsyning fra IVARs vannbehandlingsanlegg ved Langevatn, og et godt utbygd overføringssystem.

VannkilderLekkasjelytting
IVARs vannbehandlingsanlegg ved Langevatn i Gjesdal kommune forsyner hele Jærregionen med drikkevann. 

Vannkildene er Stølsvatn i Bjerkreim kommune og Storavatn i Gjesdal kommune.

Langevatn i Gjesdal kommune og Hagavatn i Hå kommune er reservekilder, og Store Stokkavatn i Stavanger kommune er kriseforsyningskilde. 

Vannbehandling
Drikkevannet karbonatiseres i marmorfilter og desinfiseres ved klorering og belysing med ultrafiolett lys før det leveres til kommunene.

Vannforsyningssystemet i Stavanger kommune
I Stavanger kommune er vannforsyningen kommunal og den drives og administreres av Vann- og avløpsavdelingen. 99 prosent av innbyggerne er tilknyttet den kommunale vannforsyningen.

For nærmere beskrivelse av Stavanger kommunes vannforsyningssystem vises det til Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022..

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen