Vannlekkasjer

Vannlekkasjer kan gjøre stor skade, alle lekkasjer som oppdages må derfor utbedres så raskt som mulig.

Hvem har ansvaret?Lekkasje fra vannledning

Kommunen har ansvaret for de offentlige vannledningene. På din private vannledning eller ledning du eier sammen med naboer, har du/dere selv ansvaret.

Meld fra umiddelbart til vår vaktsentral ( tlf 51 50 71 86), eller i VOF, ved mistanke om vannlekkasje.

For å redusere lekkasjene på de offentlige ledningene, leter kommunen kontinuerlig etter lekkasjer og reparerer disse. I tillegg erstattes gamle ledninger med nye, noe som også bidrar til at lekkasjene reduseres.

Hvordan kan en oppdage lekkasje på en privat vannledning?

  • Kommunen kan oppdage lekkasjen i forbindelse med lekkasjelytting på det kommunale ledningsnettet.
  • Du kan oppdage lekkasjen selv, eksempelvis ved at det høres sus i ledningen.
  • Du kan se vann som strømmer i terrenget, eller du kan ha problemer med vanntrykket.

En lekkasje vil normalt utvikle seg til et brudd. Du vil miste vannet, og kan påføre skade både på egen og andres eiendom.

Tallfakta

  • Vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en blyant koster kommunen ca. kr. 20.000,- årlig.
  • Vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en tikrone koster kommunen ca. kr. 160.000,- i året.
  • Det antas at lekkasje av drikkevann i Norge koster kommunene minst 500 millioner kr årlig.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen