Stikkledninger

Stikkledning er en felles betegnelse på vann- og avløpsrør mellom en hovedledning og en bygning.

Offentlig stikkledning
Fra 1. juli 2012 overtok Stavanger kommune eierskap og ansvaret for den delen av stikkledningen som ligger i offentlig gate/vei.

Privat stikkledning
Eiendomseier har ansvar for stikkledning fra vei og inn til eget bygg.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen