Vannmåler

I Stavanger kommune er bedriftseiendommer pålagt å ha installert vannmåler. For boliger er det frivillig.

Lese av og registrere vannmålerstanden
Eieren av eiendommen skal lese vannmålerstanden av en gang i året for beregning av gebyr.  Standen registreres i perioden 11. november - 09. desember og legges inn på nettsiden for registrering av målerstand

Plakat: Registrer vannmålerstand her

 

Vannmålere og bedrifter
Installasjonen bekostes av den som eier eiendommen, og arbeidet skal utføres av godkjent foretak og i henhold til sanitærreglement for Stavanger.

Vannmålere og boliger
I enkelte tilfeller kan det lønne seg å ha vannmåler i en bolig. Du som eier eiendommen dekker selv kostnadene ved installasjon av vannmåler, og arbeidet skal utføres av et godkjent foretak (rørlegger) og i henhold til sanitærreglement for Stavanger.

Leie vannmåler
Vannmålerne leies ut av kommunen. Det er kun vannmålere eid av Stavanger kommune som kan benyttes i forbindelse med gebyrberegning. Når vannmåleren ikke lenger er i bruk, skal den leveres tilbake. 

Utskifting av vannmåler
Har du fått brev fra Stavanger kommune om at vannmåleren din må skiftes ut?
Forutsetningen for at Stavanger kommune gjør dette gratis for deg, er at vannmåleren er av størrelse 1,5 " eller mindre, og at den er plassert slik at den lett kan skiftes ut.

Priser
Priser for vannmålerleie

Registrering av ny vannmåler
Godkjent foretak, eventuelt eiendomseier med registreringsskjema signert av godkjent foretak, kan hente vannmåler på Vann og avløp, Svanholmen 3 på Forus. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam