Registrering av vannmåler

Godkjent foretak, evt. huseier med registreringsskjema signert av godkjent foretak, kan hente vannmåler hos Vann- og avløpsverket på Forus, Svanholmen 3. 

Skjema for registrering av vannmåleren

Skjema kan fylles ut på skjermen, men det må printes ut og signeres før det sendes VA-verket.

Skjema sendes   
Stavanger kommune
v/Vann- og avløpsverket
Postboks 8001
4068 STAVANGER,

eller

post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen