Jæren vannområde

Stavanger kommune har siden 2005 vært en del av Aksjon Jærvassdrag. 27. januar 2011 skiftet Aksjon Jærvassdrag navn til Jæren vannområde.

Aksjon Jærvassdrag
Aksjon Jærvassdrag ble startet i 1993 etter at det på 70- og 80-tallet hadde vært store problemer med tilførsel av for mye næringsstoffer og medfølgende algeoppblomstring i flere innsjøer på Jæren. Etter oppblomstring av blågrønnalger i Hålandsvatnet i 2005 ble Stavanger kommune og Randaberg kommune også en del av Aksjon Jærvassdrag.

Navneskifte
Som direkte følge av arbeidet med oppfølging av Vannforskriften (se mer i menyen til venstre) skiftet Aksjon Jærsvassdrag den 27.01.2011 navn til Jæren vannområde.    

Organisering av Jæren vannområde
Øverste organ i Jæren vannområde er styringsgruppa. Denne består av en politiker fra hver av deltakerkommunene (Stavanger, Randaberg, Hå, Klepp, Time, Sandnes, Gjesdal og Sola), fire fylkespolitikere samt sekretariat fra Rogaland Fylkeskommune.

Videre består Jæren vannområde av en Prosjektgruppe. Denne er sammensatt av en person fra administrasjonen fra hver av deltakerkommunene, fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeskommunens landbruksavdeling, Bondelaget samt Rogaland Fylkeskommune (sekretariat).

Underlagt arbeidsområdet til Jæren vannområde er også en avløpsgruppe og prosjektet Frivillige tiltak i landbruket.

Mål
Jæren vannområde har siden oppstarten hatt som hovedmål å bedre vannkvaliteten i vassdrag på Jæren.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen