Vannforskriften

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) er Norges implementering av EUs rammedirektiv for vann. Forskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.2007.

Forskriftens hovedmål
Vannforvaltningen etter vannforskriften skal være helhetlig og samordnet på tvers av alle sektorer som bruker og påvirker vann. Ferskvann og kystvann skal sees i sammenheng. Målet er at all bruk av vannet skal bli bærekraftig – at det er naturens egne tålegrenser som skal sette rammene for hvordan og hvor mye vi kan bruke vannet. Forskriften gir også frister for framdriften i planleggingsfasen – en felles kjøreplan for alle vannforekomster i hele Europa, fra den minste bekk til de største sjøer og kystområdene.

Fremdriftsplan
I perioden 2010-2015 skal det settes mål og vurderes hvilke tiltak som settes i verk for at samtlige vannforekomster  i landet skal oppnå tilnærmet miljøstilstand. Tiltak skal samles i regionale tiltaksplaner. I perioden 2016-2021 skal tiltak iverksettes.

Organisering 
Norge er delt inn i 11 vannregioner, Stavanger tilhører vannregion Rogaland. Selve planarbeidet med utarbeidelse av tiltaksplan ledes av Rogaland Fylkeskommune som er vannregionmyndighet. Vannregion Rogaland er videre delt inn i Jæren vannområde, Haugalandet vannområde, Ryfylke vannområde og Dalane vannområde.

Mer om arbeidet med oppfølging av vannforskriften kan leses på vannportalen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam