Demens

Demens kan føre til problemer med hukommelse, språkforståelse og orienteringsevne. Her finner du tilbudene til personer med demens og deres pårørende.

Eldre ektepar, hun omfavner ham bakfra. Han har brilller.

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som blant annet kan føre til hukommelsesproblemer, nedsatt språkforståelse, redusert orienteringsevne og vanskeligheter med å gjennomføre daglige aktiviteter.

10 tidlige tegn på demenssykdom

Stavanger kommune arbeider med å lage en plan for personer med kognitiv svikt og demens. Planen skal være ferdig ved årsskifte 2015/2016.

Planen skal inneholde beskrivelse av ulike områder:

  • Utredning, oppfølging og omsorgstilbud til brukere
  • Informasjon og samarbeid med pårørende
  • Kompetanseheving og samhandling mellom helsepersonell i Stavanger kommune

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen