Opphold i institusjon

Sykehjem skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå og i tråd med brukerens behov.

Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselsopphold.
Sykehjemmene gir tilbud til personer med demenssykdom i skjermet enhet. Det finnes også spesialplasser på Blidensol sykehjem med blant annet avdeling for yngre demens. Sykehjemmene gir også tilbud om lindrende behandling og rehabilitering.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam