Folkehelse

Stavanger kommune har et grunnleggende mål om livskvalitet og god helse for byens innbyggere.

Folkehelsearbeidet handler om alt fra kvalitet i barnehagene og skolen, attraktive kulturtilbud og gode bo- og nærmiljøer, til helsefremmende transport og byplanlegging.

Gjennom samhandlingsreformen har kommunen fått et større ansvar for å legge til rette for et framtidsrettet folkehelsearbeid på tvers av kommunens organisasjon. Alle avdelinger og virksomheter har derfor et ansvar for å fremme folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelsearbeidet i kommunen er forankret i et tverrfaglig Folkehelseforum. Forumet arbeidet i tråd med Folkehelseloven, partnerskapsavtalen mellom Stavanger kommune og fylkeskommunen og Strategiplan for folkehelsearbeidet Det gode liv i Stavanger. Forumet ledes av folkehelserådgiverne Hanne Navdal Vatnaland og Ståle Opedal.

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen